Plan rozwoju

Dostosowanie Planera dla osób niedowidzących i niewidzących,
według standardu WCAG 2.0.

Integracja z systemami zakupu biletów online.

Współpraca z programami lojalnościowymi.

Koordynacja rozpowszechniania materiałów promocyjnych organizacji kultury.

Szkolenia z (auto)promocji.

Planer jako źródło danych statystycznych dla badaczy kultury.

Anglojęzyczny Planer dla turystów.