Historia serwisu Planer

Prace zmierzające do uruchomienia pierwszej wersji serwisu Planer (pod tą właśnie nazwą) rozpoczęto w marcu 2015 r. Wcześniej informowano ogólnie o powstawaniu „Otwartej Bazy Wydarzeń Kulturalnych w Gdańsku i Metropolii”.

Zaproszenie do testowania wersji beta Planera opublikowano 24 kwietnia 2015 r. W publicznych testach Planera wzięło udział 21 użytkowników (organizatorów wydarzeń kulturalnych). Ta liczba okazała się wystarczająca, aby dostrzec błędy oprogramowania, a następnie wprowadzić stosowne poprawki.

Wnioski z testów zostały podsumowane pod koniec maja. Wtedy to zaczął się następny etap prac, zwieńczony uruchomienie stabilnej wersji Planera w lipcu 2015 r. Na przełomie lipca i sierpnia Planer został udostępniony szerokiemu gronu odbiorców.

Najważniejsze zmiany w Planerze
(od wersji beta do stabilnej)

Nowy Panel organizatora.

Panel organizatora

Panel organizatora w Planerze zyskał nowy wygląd oraz dodatkowe funkcje. Rozbudowano m.in. stronę dodawania wystawy. Teraz można wprowadzać różne godziny otwarcia wystawy na każdy dzień tygodnia.

dodawanie_wystawy_2

Ponadto zmieniono…

Sposób wyświetlania powtarzających się (cyklicznych) wydarzeń, np. cotygodniowych warsztatów dla dzieci. Wydarzenia cykliczne są publikowane w polu „a także” na stronie głównej Planera, dzięki czemu nie przesłaniają nowych unikalnych wydarzeń, takich jak koncerty czy konferencje.

Formatowanie tekstu w opisie wydarzenia, m.in. wprowadzenie znaczników HTML do wyróżniania fragmentów treści.

Zmiany dot. newslettera – lepszy, bardziej dopasowany wygląd.

Funkcja kadrowania obrazów na karcie wydarzenia. Organizator może dopasować sposób wyświetlania plików graficznych.

Udoskonalenie mechanizmu automatycznego importu, m.in. lepsze parsowanie treści (estetyczny opis) oraz odczytywanie informacji z cennika na stronie organizatora.

Atrakcyjny wygląd linków z Planera na Facebooku.

Nowe uprawnienie dla organizatorów: samodzielne dodawanie miejsc do bazy miejsc Planera.

Ograniczenie dot. przydzielania kilku różnych kategorii do jednego wydarzenia. Teraz każde wydarzenie może być przypisane tylko do jednej kategorii tematycznej, np. sztuka, muzyka, literatura itd. Wprowadzenie tej zmiany pozwoliło uporządkować bazę danych o wydarzeniach.

Dokładna informacja o cenie wstępu na wydarzenie: bezpłatne, zakres cen (np. 50 zł – 100 zł) albo „nie pokazuj informacji o cenie”.

Dopasowanie czcionki na stronie głównej Planera.

Opracowanie procedury generowania haseł początkowych dla organizatorów.

Liczne zmiany w panelu administratora, usprawniające zarządzanie bazą danych.

Wdrożenie udoskonalonego mechanizmu automatycznego importu pozwoliło zbudować w krótkim czasie (ok. czterech miesięcy funkcjonowania stabilnej wersji oprogramowania) bazę liczącą prawie 12 tys. ogłoszeń kulturalnych (według stanu na dzień 12.11.2015). Liczba ta rośnie z każdym tygodniem działania Planera.

Mniej więcej od początku sierpnia do Planera zaczęli dołączać nowi organizatorzy – instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organy samorządowe, podmioty prywatne. Według stanu na dzień 12.11.2015 Planera używa 43 organizatorów. Warto nadmienić, że kolejni organizatorzy zgłaszają chęć używania Planera, mimo że nie odbyła się jeszcze kampania informacyjno-reklamowa.

Aktualna lista organizatorów – w zakładce Organizatorzy w Planerze.

W ciągu kilku miesięcy (sierpień – listopad) Planer objął swoim zasięgiem oddziaływania nie tylko Trójmiasto, ale i okoliczne gminy, jak: Rumia, Tczew, Szemud, Wejherowo, Gniew.

Użytkownicy stabilnej wersji Planera nie zgłosili żadnych usterek technicznych oprogramowania (patrz: nowy Panel organizatora). Natomiast pojawiły się propozycje rozbudowania serwisu np. o funkcję geolokalizacji.

Ciąg dalszy nastąpi…