Nowy organizator w Planerze Kulturalnym

Nowy organizator w Planerze Kulturalnym: Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”.

Internetowe kalendarze imprez – sposób na zbieranie informacji o wydarzeniach kulturalnych

O sukcesie serwisu informacyjnego, takiego jak Planer Kulturalny, decydują jakość oraz ilość ogłoszeń o wydarzeniach. Jak to zrobić, żeby zebrać – na jednej stronie – wydarzenia kulturalne z kilkudziesięciu miejscowości i z setek różnych miejsc: bibliotek, muzeów, galerii, teatrów, scen plenerowych itp.? Znaleźliśmy sposób!

Łączymy się automatycznie z kalendarzami imprez, funkcjonującymi na różnych stronach internetowych i odczytujemy dane bezobsługowo. Co 24 godziny specjalny skrypt programistyczny sprawdza dla nas repertuary wybranych instytucji. Gdy znajdzie nowe wydarzenie, przesyła jego treść do naszego serwisu i publikuje ogłoszenie w Planerze Kulturalnym. Dzięki temu w krótkim czasie jesteśmy w stanie wypełnić Planer Kulturalny aktualnymi wydarzeniami z całego regionu. Nazywamy tę funkcję „automatycznym importem”.

Ostatnio nawiązaliśmy połączenie z Kalendarzem Sopot – http://kalendarz.sopot.pl/ – prowadzonym przez Stowarzyszenie Turystyczne Sopot.

Kalendarz Sopot

W najbliższych miesiącach planujemy zintegrować Planer Kulturalny z 20 kalendarzami imprez należącymi do instytucji kultury i samorządów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Prosta Kreska oraz Agencja Artystyczna Perspektywy.