Zmiana podmiotu prowadzącego serwis Planer.info.pl

Od lipca 2017 roku podmiotem prowadzącym serwis Planer.info.pl jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”.
Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" - logoTo dobra wiadomość dla użytkowników, Planer ma szansę rozwinąć się w serwis regionalny z prawdziwego zdarzenia. Obszar Metropolitalny skupia obecnie 57 samorządów – gmin, miast i powiatów, zamieszkałych łącznie przez 1,5 miliona mieszkańców. Każda z gmin członkowskich Stowarzyszenia ma do zaoferowania interesujące wydarzenia kulturalne. Wyzwaniem będzie zebrać wszystkie informacje na jednej stronie. Ale w końcu po to powstał Planer!

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Stowarzyszenie Organizacji Hip-Hop’owej „NON CREW”.