Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej i Sztuki „Przystań Na Sztukę”.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Novae Res.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Gmina Pszczółki oraz Teatr Błękitna Sukienka.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Art in House Dom Aukcyjny.