Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Bookszpan Gdańsk.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Michał Firkowski.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Arkadiusz Kalinowski.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Pracownia oraz Studenckie Koło Przewodników Turystycznych.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: WL4 – Przestrzeń Sztuki.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Centrum Nauki EXPERYMENT.