Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Urząd Gminy w Suchym Dębie oraz Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz Urząd Miasta w Wejherowie.

Planer i Kultura Dostępna – porozumienie o współpracy

Kultura Dostępna - logoInstytut Kultury Miejskiej (prowadzący serwis Planer) podpisał porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Na mocy tego porozumienia portale Planer oraz Kultura Dostępna będą wspierały się wzajemnie w celu dotarcia z informacją kulturalną do jak największego grona odbiorców.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Zagroda Śledziowa.

Planer dla Rumi – już wkrótce!

Pierwsza lokalna strona Planera: rumia.planer.info.pl – już wkrótce!

W najbliższym czasie wdrożymy w Planerze filtrowanie wydarzeń po miastach. Na stronie głównej – planer.info.pl – pojawi się nowy element interfejsu: rozwijana lista „wybierz miasto”. Pierwszą gminą, która otrzyma własną subdomenę w Planerze, będzie Rumia. Pod adresem rumia.planer.info.pl znajdą się lokalne ogłoszenia kulturalne, dotyczące wybranej miejscowości. Oczywiście Rumia będzie nadal obecna w Planerze ogólnym, zbierającym wszystkie informacje z regionu, natomiast subdomena lokalna będzie jej dodatkowym atutem i bezpłatnym narzędziem promocji.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Rumia za gotowość do współpracy.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Bookafka oraz Miejski Dom Kultury Rumia.

Planer narzędziem metropolitalnym!

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot docenił Planer jako narzędzie do promocji kultury w regionie. Współpraca ze stowarzyszeniem samorządowym otwiera przed nami nową perspektywę rozwoju. Otrzymane wsparcie przełoży się z pewnością na skuteczną promocję serwisu Planer nie tylko na obszarze Trójmiasta, ale i całego województwa pomorskiego.

Zachęcamy do wspólnego działania także deweloperów, którzy chcieliby mieć swój udział w sukcesie Planera. O możliwych polach współpracy piszemy w zakładce Kontakt.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Paweł Kasper Wysocki (artysta indywidualny).

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Polska Filharmonia Bałtycka.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna oraz stowarzyszenie PROM*kultura.