Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Dana Chmielewska i Agata Gregorkiewicz oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Młody Byron.

Artykuł o Planerze w „Heroldzie Gdańskim”

Fragment artykułu o Planerze w "Heroldzie Gdańskim"

W nowym wydaniu „Herolda Gdańskiego” (nr 3/2016) na s. 11 opublikowano artykuł pt. „Nowy internetowy serwis kulturalny – www.planer.info.pl”. Zachęcamy do lektury! Oto link do biuletynu w formacie PDF: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/prasa/Herold-2016-r,a,49363#3.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Magdalena Bochan-Jachimek (artystka indywidualna).

Lepsze importowanie grafik do Planera

Wprowadziliśmy minipoprawkę, która zaowocowała dużym skokiem jakościowym dla organizatorów i użytkowników. Poprawiliśmy mianowicie importowanie plików graficznych ze stron WWW zintegrowanych z Planerem.

Przypomnijmy, tak zwany automatyczny import to oryginalne rozwiązanie programistyczne umożliwiające bezobsługową synchronizację danych o wydarzeniach kulturalnych. Dane są pobierane wprost od organizatorów, zaś mechanizm integracji jest dostosowywany indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości podłączanej instytucji.

Jeszcze więcej organizatorów w Planerze

Baza organizatorów i wydarzeń kulturalnych w Planerze systematycznie się rozbudowuje. W ubiegłym tygodniu dołączyli do nas: Strefa Startup Gdynia, 16deko, Akademia Artystyczna, Wydawnictwo OSKAR, Art Show. Ponadto Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej poprosił o zintegrowanie swojej strony internetowej z Planerem (tzw. automatyczny import).

Aktualna baza organizatorów w Planerze obejmuje 16 automatycznych importów oraz 63 konta dostępu do tzw. panelu organizatora, w sumie 79 kont.