Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Kunsztownia.

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis Planer.info.pl

Od lipca 2017 roku podmiotem prowadzącym serwis Planer.info.pl jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”.
Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" - logoTo dobra wiadomość dla użytkowników, Planer ma szansę rozwinąć się w serwis regionalny z prawdziwego zdarzenia. Obszar Metropolitalny skupia obecnie 57 samorządów – gmin, miast i powiatów, zamieszkałych łącznie przez 1,5 miliona mieszkańców. Każda z gmin członkowskich Stowarzyszenia ma do zaoferowania interesujące wydarzenia kulturalne. Wyzwaniem będzie zebrać wszystkie informacje na jednej stronie. Ale w końcu po to powstał Planer!

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Stowarzyszenie Organizacji Hip-Hop’owej „NON CREW”.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej i Sztuki „Przystań Na Sztukę”.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Novae Res.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Gmina Pszczółki oraz Teatr Błękitna Sukienka.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Art in House Dom Aukcyjny.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Teraz Wyspa Sobieszewska oraz Politechnika Otwarta.

Nowi organizatorzy w Planerze

Nowi organizatorzy w Planerze: Szymon Szyszko, AïOLI inspired by Gdańsk, Gmina Kolbudy.

Nowy organizator w Planerze

Nowy organizator w Planerze: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.